HAHKU-harjoitussivusto

HAHKU-hankkeessa tuotetaan verkkopohjainen harjoitusympäristö, joka sisältää kuntoutusharjoitteita arjen, oppimisen, ympäristössä ja yhteisössä toimimisen sekä työelämän tilanteisiin liittyen. Verkkoharjoittelun jälkeen tilanteita harjoitellaan todellisessa toimintaympäristössä joko itsenäisesti tai mentorin tuella ohjattuna. Mentorina voi toimia esimerkiksi järjestön vapaaehtoistoimija tai kokemusasiantuntija, joille järjestetään hankkeen puitteissa mentorikoulutusta.

Verkkopohjaisen harjoitusympäristön ja mentorikoulutuksen ensimmäinen pilotti toteutetaan keväällä 2019.