HAHMOLA-oppimisympäristö avautuu lokakuussa 2020

HAHKU-hankkeessa tuotetaan verkkopohjainen oppimisympäristö, Hahmola, joka sisältää hahmottamisen harjoitteita arjen, oppimisen, ympäristössä ja yhteisössä toimimisen sekä työelämän tilanteisiin liittyen. Verkkoharjoittelun jälkeen tilanteita harjoitellaan todellisessa toimintaympäristössä joko itsenäisesti tai mentorin tuella ohjattuna. Mentorina voi toimia esimerkiksi järjestön vapaaehtoistoimija tai kokemusasiantuntija, joille järjestetään hankkeen puitteissa mentorikoulutusta.

Lisätietoja mentorikoulutuksista: https://www.hahku.fi/koulutus/