Uutiset

Tietoa ja tukea nuorten hahmotusvaikeuksiin

Elokuussa 2021 on käynnistymässä uusi, STEA-rahoitteinen kolmivuotinen hanke ”NUORTEN HAHMOLA -vertaisuutta, tietoa, tukea ja tunnistamisen välineitä 15–19-vuotiaille hahmotusvaikeuksille nuorille, heidän läheisilleen ja nuorten kanssa toimiville”. Hankkeen tavoitteena on, että nuoret ja heidän kanssaan toimivat tunnistavat ja hyväksyvät aiempaa paremmin hahmotusvaikeudet, niiden ilmenemisen sekä merkityksen opinnoissa, työssäoppimisessa, vertaissuhteissa ja arjessa.

–Aiemmat Hahku-hankkeet ovat keskittyneet lapsiin ja työikäisiin, joten uusi hanke kohdentuu näiden väliin jäävään erittäin tärkeään ajanjaksoon ja täydentää aiempien hankkeiden tuotoksia. Aiemmissa hankkeissa olemme huomanneet, kuinka tärkeä elämänvaihe nuoruus on myös hahmottamisen näkökulmasta ja kuinka monissa nuoruusvaiheen päätöksissä olisi hyvä huomioida mahdolliset hahmotusvaikeudet, hankekoordinaattori Suvi Ylönen kertoo.

Nuorten Hahmola täydentää aiempien hankkeiden tuotoksia ja tuo nuorten näkökulmaa ja tarpeita selvimmin esille. Myös Hahkun tietopalvelun ja työikäiselle väestölle suunnatun Hahmola-oppimisympäristön ylläpitoa ja kehittämistä jatketaan.

–Hankkeessa tullaan järjestämään vertaisryhmätoimintaa nuorille, joilla on todettu tai epäillään olevan hahmotusvaikeuksia. Lisäksi hankkeessa luodaan ”Hahmolan pikkusisar tai -veli” eli Nuorten Hahmola -sivusto hahmotusvaikeuksisten nuorten kohtauspaikaksi. Nuorten Hahmolaan kootaan tietoa ja tukea ja tunnistamisen välineitä hahmotusvaikeuksisille 15–19 -vuotiaille nuorille, heidän läheisilleen ja nuorten kanssa toimiville tahoille, Suvi Ylönen kertoo.

Peruskoulun ja toisen asteen toimijoille tarjolla on lisäksi kolmipäiväisiä Hahku-mentorikoulutuksia, joista ensimmäinen toteutetaan jo syksyllä 2021. Koulutukset ovat maksuttomia ja niihin pääsee ilmoittautumaan Hahkun tietopalvelu -sivustolta osoitteesta: https://www.hahku.fi/koulutus

–Aiemmista hankkeista tutut yhteistyökumppanit ADHD-liitto, Aivoliitto, Autismiliitto, Erilaisten oppijoiden liitto ja Suomen CP-liitto jatkavat kanssamme, mikä on erittäin tärkeää Hahkun toiminnan jatkuvuuden kannalta. Ja iloksemme saamme uusiksi yhteistyökumppaneiksi mukaan Kuntoutussäätiön, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian, Ammattiopisto Spesian ja Jyväskylän Nuorten talo -hankkeen. Uskon, että tällä tietotaidolla ja asiantuntemuksella pääsemme pitkälle, Ylönen iloitsee.

Hanke toteutetaan Niilo Mäki Instituutissa vuosina 2021–2024. Hankkeen uusimmat kuulumiset saat selville helposti seuraamalla hankkeen Facebook-sivuja osoitteessa: https://www.facebook.com/hahmottaminen


HAHMOTATKO? -tietoa ja tukea nuorten ja aikuisten hahmotusvaikeuksiin
Webinaari torstaina 26.8.2021 klo 13.00–15.30

KUTSU WEBINAARIIN (PDF)

Webinaarin tallennetta pääsee katsomaan alla olevasta linkistä 11.9. saakka:
https://youtu.be/SQKrJdgs9f8

Alustava ohjelma:
Klo 13.00 Tilaisuuden avaus, Työikäisten aikuisten hahmottamisen kuntoutus -hankkeen
hankevastaava Juha Lahti
Klo 13.15 Kokemusasiantuntijan puheenvuoro, Anniina Ala-Soini
Klo 13.30 Miksi kehityksellisiä hahmottamisen vaikeuksia on niin vaikea hahmottaa?
Johanna Nukari, Neuropsykologian erikoispsykologi, Kuntoutussäätiö
Klo 13.45 Hahmola-oppimisympäristö ja Hahku-mentorikoulutukset,
projektisuunnittelijat Asta Ruodemäki ja Suvi Ylönen
Klo 14.45 Kohti tulevaa, Nuorten Hahmola -hankkeen hankevastaava Suvi Ylönen
Klo 15.00–15.25 Keskustelutilaisuus
Klo 15.25 Tilaisuuden päätös, Työikäisten aikuisten hahmottamisen kuntoutus -hankkeen
hankevastaava Juha Lahti

Lämpimästi tervetuloa kuulemaan Työikäisten
aikuisten hahmottamisen kuntoutus (Hahku) -hankkeen tuloksista ja tuotoksista.
Tilaisuudessa esitellään Hahmola-oppimisympäristöä, Hahku-mentoritoimintaa ja
kerrotaan elokuussa 2021 alkavasta Nuorten Hahmola -hankkeesta.


Kun lapsella on cp-vamma – ainutlaatuinen kokonaisuus
vinkkejä ja välineitä perheille ja ammattilaisille

Kun lapsella on cp-vamma -opas on juuri julkaistu CP-liiton verkkosivuilla cp-liitto.fi/arkisujuu ja cp-liitto.fi/oppaat. Hahku-hanke on mukana oppaassa hahmottamista ja hahmotushäiriötä käsittelevässä osuudessa.

Cp-vamma on yleisin lapsuudessa diagnosoitu pitkäaikaista ja säännöllistä kuntoutusta edellyttävä oireyhtymä. Se johtuu vauriosta aivojen liikettä, tasapainoa ja asentoa säätelevissä osissa. Vamman aiheuttava aivovaurio syntyy sikiökaudella, synnytyksen aikana tai viimeistään varhaislapsuudessa. 

Cp-oireyhtymän kirjo on laaja. Osalla lapsista vamma vaikuttaa arkeen vain vähän, toiset tarvitsevat tukea kaikilla elämänsä osa-alueilla. Niinpä oppaastakin rakentui sisällöltään ja laajuudeltaan ainutlaatuinen.

Kirjoitusten aiheet vaihtelevat hahmotushäiriöistä hengitykseen, oppimisesta oikeanlaiseen asentohoitoon, spastisuudesta seisomatelineeseen ja syömisen haasteisiin. Tarkoitus on tuoda perheille, läheisille ja ammattilaisille vinkkejä ja välineitä lapsen kehityksen tukemiseen sekä tarjota ymmärrystä cp-oireyhtymään liittyvistä tarpeista.


HAHMOLA-oppimisympäristö on avattu!

Hahmola on Hahku-hankkeessa toteutettu verkkopohjainen oppimisympäristö, joka sisältää hahmottamisen harjoitteita erilaisiin arkisiin pulmatilanteisiin liittyen. Hahmola on ensisijaisesti suunniteltu aikuisille itsenäisesti käytettäväksi, mutta harjoitteista voi toki ottaa mallia myös lapsille ja nuorille tai Hahmolaa voi käyttää tuetusti.

Harjoitteiden taustalla on Hahkun nelikenttämalli hahmottamista vaativista taidoista. Näitä taitoja ovat: löydä ja tunnista, muokkaa ja kokoa, sijoita ja suhteuta sekä liiku ja suunnista. Hahmola koostuu yhteensä 16 kurssista, jotka jakautuvat yllä mainittuihin neljään eri teemaan. Jokaista teemaa pääsee siis harjoittelemaan neljän kurssin verran.

– Kursseilla painotetaan hieman eri asioita, esimerkiksi jokaisen osa-alueen ensimmäisellä kurssilla kiinnitetään erityisesti huomioita omien vaikeuksien tunnistamiseen ja tiedon lisäämisen siten, että omista hahmotusvaikeuksista olisi helpompaa kertoa muille. Ja viimeisillä kursseilla sitten taas keskitytään siihen, millaisia uudenlaisia toimintamalleja voisi omassa arjessa ottaa käyttöön, Hahkun hankekoordinaattori Juha Lahti kertoo.

Harjoitteiden lisäksi sivustolla on edellä mainittuihin teemoihin liittyviä tietopaketteja sekä vinkkejä siihen, miten taitoja voi harjoitella myös omassa arjessaan. Verkkoharjoittelun rinnalla tilanteita harjoitellaankin todellisessa toimintaympäristössä joko itsenäisesti tai mentorin tuella ohjattuna. Mentorina voi toimia esimerkiksi järjestön vapaaehtoistoimija tai kokemusasiantuntija. –Hahku-mentorikoulutuksia on järjestetty eri puolella Suomea ja tänä syksynä ne on toteutettu etäyhteyksin. Seuraavat mentorikoulutukset käynnistyvät alkuvuodesta 2021, Juha vinkkaa.

Hahmolan tavoitteena on auttaa hahmotusvaikeuksista tunnistamaan itselleen vaikeat arjen tilanteet, hyväksymään kokemuksiin liittyvät ikävätkin tunteet ja kokemukset, reflektoimaan ja ennakoimaan omaa arkeaan ja luomaan strategioita, joiden avulla arkinen toimintakyky paranee ja hahmotusvaikeuksien suorat tai välilliset rajoitukset elämässä vähenevät.

– Monelle tunnistamattomat hahmotusvaikeudet ovat voineet aiheuttaa monenlaista päänvaivaa ja herättää tunteita laidasta laitaan, joten Hahmolassa on pyritty huomioimaan nämä kokemukset ja tuomaan tietoa siitä, että kokemusten kanssa ei ole yksin, Juha kertoo.

Hahmolan käyttö on ilmaista, käyttö edellyttää kuitenkin rekisteröitymisen. Hahmolan ensimmäiset kurssit avataan perjantaina 6.11.2020. Loput kurssi aukeavat joulu-tammikuun aikana. Hahmolaan pääsee Hahkun tietopalvelun kautta osoitteesta: https://www.hahku.fi/

Tiedote Hahmolan avautumisesta (pdf)


Oppimisen olohuoneen 6-osainen videosarja on julkaistu

Oppimisen olohuoneen videosarjassa asiantuntijat kertovat erilaisesta oppimisesta eri näkökulmista sekä Oppimisen olohuoneen toiminnasta. Mukana myös Hahku-hankkeen Juha Lahti kertomassa hahmottamisen vaikeuksista ja mitä ne tarkoittavat arjessa, opinnoissa ja työelämässä.
Videot ovat katsottavissa Youtube:ssa Oppimisen olohuone -kanavalla sekä Erilaisten oppijoiden liiton sivuilla: https://www.eoliitto.fi/videot-oppimisen-olohuone/
Erilaisten oppijoiden liiton hallinnoiman Taitotuunaajat ESR-hankkeen 2016-19 aikana. Hanke keskittyy aikuisten erilaisten oppijoiden perusoppimisvalmiuksiin.


Tilauskoulutusta hahmottamisesta

Hahku-hankkeen koulutusten lisäksi Niilo Mäki Instituutti järjestää tilauskoulutuksia hahmottamisen vaikeuksista. Tilauskoulutukset suunnitellaan kestoltaan, sisällöltään ja rakenteeltaan tilaajan toiveiden mukaisiksi. Lisätietoja täältä.