Tervetuloa Hahmotusvaikeuksien tietopalveluun! Tältä sivustolta löydät tietoa, tukea ja välineitä liittyen hahmotusvaikeuksiin. Henkilölle, jolla on on hahmotusvaikeuksia, voi olla hankalaa käsitellä tai muokata näönvaraista ja tilallista informaatiota mielessään sekä luoda toimintaa tukevia mielikuvia. Vaikeudet voivat liittyä esineiden tunnistamiseen ja löytämiseen, etäisyyksien hahmottamiseen, kokoamiseen ja muokkaamiseen liittyvään toimintaan tai ympäristössä liikkumiseen ja suunnistamiseen. Kyse ei ole aistitoiminnan häiriöistä, vaan vaikeuksien taustalla on aivotoiminnalliset tekijät. Arviolta sellaisia hahmottamisen vaikeuksia, jotka haittaavat opiskelua, työntekoa ja arjessa selviytymistä itsenäisesti esiintyy noin 3–5 prosentilla väestöstä.

Hahmotusvaikeuksien tietopalvelua ylläpitää Niilo Mäki Instituutin Hahku-toiminta. Parhaillaan käynnissä on STEA-rahoitteinen kolmivuotinen hanke ”NUORTEN HAHMOLA – vertaisuutta, tietoa, tukea ja tunnistamisen välineitä 15-19-vuotiaille hahmotusvaikeuksisille nuorille, heidän läheisilleen ja nuorten kanssa toimiville”. Tietopalvelu täydentyy hankkeen aikana uusilla sisällöillä.

Yhteistyössä