Hankkeen esittely

Hahmotushäiriöisellä ihmisellä on vaikeuksia käsitellä tai muokata näönvaraista ja tilallista informaatiota mielessään sekä luoda toimintaa tukevia mielikuvia. Vaikeudet voivat liittyä esineiden tunnistamiseen ja löytämiseen, etäisyyksien hahmottamiseen, kokoamiseen ja muokkaamiseen liittyvään toimintaan tai ympäristössä liikkumiseen ja suunnistamiseen. Kyse ei ole aistitoiminnan häiriöistä, vaan vaikeuksien taustalla on aivotoiminnalliset tekijät. Arviolta sellaisia hahmottamisen vaikeuksia, jotka haittaavat opiskelua, työntekoa ja arjessa selviytymistä itsenäisesti esiintyy noin 3–5 prosentilla väestöstä.

Hahmottamisen kuntoutus (Hahku) -hanke on STEA:n rahoittama, Niilo Mäki Instituutin ja yhteistyöjärjestöjen kehittämishanke, jolla pyritään vastaamaan näihin vaikeuksiin tarjoamalla tietoa ja koulutusta aiheesta. Mukana ovat Suomen keskeiset kolmannen sektorin erityisen tuen järjestöt: ADHD-liitto, Aivoliitto, Autismiliitto, Erilaisten oppijoiden liitto sekä Suomen CP-liitto. Lisäksi mukana ovat koulutusorganisaatioina Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onerva sekä Jyväskylän yliopiston Normaalikoulu.

Hankkeessa

  • kehitetään tietopalvelusivustoa www.hahku.fi
  • luodaan verkkoharjoitussivusto hahmottamisen taitojen ja strategioiden kehittämiseen
  • toteutetaan mentorikoulutuskokonaisuuksia, joissa koulutetaan tukihenkilöitä tukemaan järjestelmällistä hahmottamisen taitojen harjoittelua
  • järjestetään asiantuntijakoulutusta hahmottamisen vaikeuksista ja niiden ilmenemisestä ja tukemisesta yläkoulussa ja toisella asteella työskenteleville asiantuntijoille.

Tietosuojailmoitus

Tutustu henkilötietojen käsittelyyn tästä linkistä: HAHKU-hankkeen tietosuojailmoitus
Lisätietoja: Henkilörekisteritietojen käsittely Niilo Mäki Instituutissa