Hankkeen esittely

Hahmottamisen vaikeuksilla tai hahmotushäiriöillä tarkoitetaan jatkuvia vaikeuksia löytää, tunnistaa, muokata tai koota mielessään esineitä tai liikkua ja navigoida ympäristössään. Vaikeuksien taustalla on aivotoiminnalliset tekijät. Arviolta sellaisia hahmottamisen vaikeuksia, jotka haittaavat opiskelua, työntekoa ja arjessä selviytymistä itsenäisesti esintyy noin 3–5 prosentilla väestöstä.

Hahmottamisen kuntoutus (Hahku) -hanke on STEA:n rahoittama, Niilo Mäki Instituutin ja yhteistyöjärjestöjen kehittämishanke, jolla pyritään vastaamaan tähän haasteeseen. Mukana ovat Suomen keskeiset kolmannen sektorin erityisen tuen järjestöt: ADHD-liitto, Aivoliitto, Autismi- ja Aspergerliitto, Erilaisten oppijoiden liitto sekä Suomen CP-liitto. Lisäksi mukana ovat koulutusorganisaatioina Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onerva sekä Jyväskylän yliopiston Normaalikoulu.

Hankkeessa

  • kehitetään tietopalvelusivustoa www.hahku.fi
  • luodaan verkkoharjoitussivusto hahmottamisen taitojen ja strategioiden kehittämiseen
  • toteutetaan mentorikoulutuskokonaisuuksia, joissa koulutetaan tukihenkilöitä tukemaan järjestelmällistä hahmottamisen taitojen harjoittelua
  • järjestetään asiantuntijakoulutusta hahmottamisen haasteista, ilmenemisestä ja tukemisesta yläkoulussa ja toisella asteella työskenteleville asiantuntijoille.

Tietosuojailmoitus

Tutustu henkilötietojen käsittelyyn tästä linkistä: HAHKU-hankkeen tietosuojailmoitus
Lisätietoja: Henkilörekisteritietojen käsittely Niilo Mäki Instituutissa