Esimerkki saavutettavuuden suunnittelusta ja prosessista

Seurakunnan nuorisotiimi uudistaa verkkosivujaan, jotka ovat osa seurakunnan yhteisiä verkkosivuja. Verkkosivupohja on yleisesti käytössä ja tarjoaa tavallisen tekstieditorin sivuston muokkaamiseen.  

Tiimi miettii, mitä sivustolle kannattaa tehdä käyttäjäryhmien näkökulmasta. Käyttäjäryhmiksi tunnistetaan: nuoret, huoltajat ja muut nuoria lähellä olevat aikuiset. Kohderyhmät ovat melko laajoja, joten sivustolle päätetään tehdä kieleen, rakenteisiin ja kuviin liittyvät uudistukset, jotta sivusto on ymmärrettävä, selkeä ja ruudunlukijalle ystävällinen. Käyttäjäryhmiä miettiessä muistetaan, että nuoret luultavasti käyttävät verkkosivuja puhelimella, mikä pitää myös huomioida.

Tiimi muokkaa nettisivujen otsikot (pääotsikko, otsikko 1, otsikko 2 jne.), selventää käytettyä kieltä selkeäksi suomen kieleksi, hyödyntää luetteloita ja lyhyitä lauseita. Sivustolla oleviin kuviin lisätään alt-tekstit tai ne merkitään koristeiksi. Linkit muutetaan muotoon, josta selviää mihin ne johtavat.

Puhelimella verkkosivut toimivat kohtuullisesti. Verkkosivustopohjan tarjoamat alavalikot ovat selkeämmät tietokoneen ruudulla kuin puhelimella, joten niitä päätetään käyttää harkiten. Ketä tahansa nuorta tai tämän läheistä aikuista koskeva tieto sisällytetään saapumissivulle mutta tiettyjen kohderyhmien (esim. isostoiminta) laitetaan omalle alasivulle, jonka löytyminen hakukoneiden kautta tarkistetaan.

Viimeiseksi kaikki sivustolla olevat tiedostot nimetään uudestaan ja kerrotaan missä muodossa tiedosto linkin takana on.