WCAG – verkkosisällön saavutettavuusohjeet

Verkkopalveluiden saavutettavuutta ohjaa WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) -standardi. Ohje jaetaan neljään pääkohtaan: havaittava, hallittava, ymmärrettävä ja toimintavarma.

  • Havaittava-osuudessa annetaan ohjeita tekstitykseen, mukautuvuuteen ja erottuvuuteen.
  • Hallittava-osuus sisältää ohjeita näppäimistöllä käytettävyyteen, aikarajojen poistoon, navigointiin ja syötetapoihin.
  • Ymmärrettävä-osuudessa käsitellään luettavuutta, ennakoitavuutta, syötteen avustusta ja ohjeita.
  • Toimintavarmuus tulee varmistaa eri päätelaitteilla, käyttöjärjestelmillä ja selaimilla.

Vaatimukset luokitellaan kolmeen tasoon. A on perustaso, joka on helppo saavuttaa, kun taas AAA on jo asiantuntijatasoa. Keskimmäinen eli AA-taso on se, jolle tulisi pyrkiä, jotta sivut olisivat jo laajasti saavutettavissa. (WCAG 2022.)

Digitaalisen aineiston saavutettavuutta voidaan lisätä valitsemalla selkeä kirjasintyyppi eli fontti. Muita tekstin lukua helpottavia keinoja ovat esimerkiksi kirjasinkorkeuden säätö, joka helpottaa pitkien rivien lukua. Rivikorkeuden, jolla tarkoitetaan tekstirivien etäisyyttä toisistaan, tulee olla vähintään 1,5 kertaa kirjasinkorkeus. (Hume 2005.) Kirjainten väli on oltava vähintään 0,12 kertaa kirjasinkoko ja sanojen väli tulee olla 0,16 kertaa kirjasinkoko. Kokonaisuuden helpottamista lisää riittävä kappaleväli, joka tulee vähintään kaksi kertaa kirjasinkoko. Kontrastilla ja tekstin värillä voidaan vaikuttaa tekstin luettavuuteen valaistuksesta huolimatta (Celia 2022a). Oppimisvaikeuksista voidaan helpottaa tarjoamalla kirjoitettu teksti myös videona.