Koulutuksia hahmotushäiriöistä


Ilmoittautuminen kevään 2021 Hahku-mentorikoulutuksiin on alkanut!
Tule mukaan kehittämään taitojasi toimia tukihenkilönä aikuiselle, jolla on hahmottamisen vaikeuksia

Hahmotushäiriöisellä on eriasteisia vaikeuksia käsitellä tai muokata näönvaraista ja tilallista informaatiota mielessään sekä luoda toimintaa tukevia mielikuvia. Vaikeudet voivat liittyä esimerkiksi esineiden tunnistamiseen ja löytämiseen, etäisyyksien hahmottamiseen, kokoamiseen ja muokkaamiseen liittyvään toimintaan tai ympäristössä liikkumiseen ja suunnistamiseen. Arviolta sellaisia hahmottamisen vaikeuksia, jotka haittaavat opiskelua, työntekoa ja arjessa selviytymistä itsenäisesti esiintyy noin 3–5 prosentilla väestöstä.

Hahku-mentorikoulutuksessa kehitetään taitoja toimia tukihenkilönä aikuiselle, jolla on hahmottamisen vaikeuksia. Koulutuksen aikana:

 • Saadaan tietoa hahmottamisesta ja hahmotushäiriöistä.
 • Tehdään hahmottamisen harjoitteita HAHKU-hankkeen harjoitussivustolla ja arjen tilanteissa.
 • Harjoitellaan hahmotushäiriöisen aikuisen tukemista.
 • Kehitetään vuorovaikutteisen kohtaamisen ja kannustamisen taitoja osana harjoittelua.
 • Jaetaan kokemuksia ja opitaan yhdessä.

Koulutus on tarkoitettu järjestöjen vapaaehtoistoimijoille, hahmotusvaikeuksien kokemusasiantuntijoille ja heidän läheisilleen sekä tukihenkilötoiminnasta kiinnostuneille.

 • Koulutus on osallistujille maksuton.
 • Kestää noin kolme kuukautta, sisältäen kolme etäkoulutuspäivää, webinaaritapaamisia sekä työskentelyä itsenäisesti ja pienryhmissä
Kevään koulutusten aikataulut ja ilmoittautumislinkit:

”(Koulutus) toi lisää tapoja kohdata ja vahvisti omaa työskentelyä ohjattavien/mentoroitavien kanssa.”

”Loistava kokonaisuus kaiken kaikkiaan, oli kiva päästä mukaan pilottiin.”


”Hyödyllistä itsereflektointia ja ajatusten vaihtoa.”


– Mentorikoulutuksen pilottiryhmän palautetta, kevät 2019 –

Lisätietoja : hankekoordinaattori Juha Lahti, juha.lahti@nmi.fi puh. 040 672 8726.


Mentorikoulutus toisen asteen ammattilaisille verkkototeutuksena

HAHKU-mentorikoulutuksissa kehitetään taitoja toimia HAHKU-mentorina ja rinnalla kulkijana opiskelijalle, jolla on hahmottamisen vaikeuksia . Koulutus on tarkoitettu toisen asteen ammattilaisille (opettajat, koulupsykologit, kuraattori, opinto-ohjaajat ja erityisopettajat). Maksuton koulutus koostuu kahdesta etäkoulutuspäivästä sekä välipäivinä itsenäisesti tehtävistä harjoitteista.

Koulutuskokonaisuuden sisältö:

Koulutuspäivä 1: HAHMOTTAMINEN: ILMIÖ JA TEORIA
Itsenäinen työskentely: TEORIASTA ARKEEN JA KÄYTÄNTÖÖN
Koulutuspäivä 2: WORKSHOP: TYÖKALUJA ARKEEN

Koulutukset

 • Koulutuspäivät – ryhmä 1
  Koulutuspäivät verkkototeutuksena: to 24.9.2020 ja ke 11.11.2020
  Aika: 9.00-15.00
 • Koulutuspäivät – ryhmä 2
  Koulutuspäivät verkkototeutuksena: to 8.10.2020 ja to 26.11.2020
  Aika: 9.00-15.00

Ilmoittautuminen koulutuksiin on päättynyt!


OPH: Mentorikoulutus hahmottamisen vaikeuksiin toisella asteella (3 op)
1.9. ja 3.11.2020 verkkototeutuksena

Koulutuspäivät verkkototeutuksena
Ti 1.9.2020 ja ti 3.11.2020

KOHDERYHMÄT
Koulutus on tarkoitettu yläkoulussa ja toisella asteella työskenteleville asiantuntijoille (opettajat, koulupsykologit, kuraattorit, opinto-ohjaajat ja erityisopettajat).

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutus antaa valmiudet toimia HAHKU-mentorina hahmottamisen haasteissa esimerkiksi omassa työyhteisössä. Koulutuksessa perehdytään hahmottamisen haasteisiin ja niiden ilmenemiseen sekä mentoroitavan toimintakyvyn tukemiseen.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen koulutukseen tästä linkistä


Webinaari: Tietoa ja tukimuotoja aikuisten oppimisvaikeuksiin

Kuntoutussäätiön ja Niilo Mäki Instituutin Hahku-hankkeen yhteisessä webinaarissa 22.9.2020 klo 9.30–14.30 käsitellään oppimisvaikeuksia ja hahmottamisen vaikeuksia. Maksuton koulutus on kohdennettu erityisesti toisella asteella ja aikuisten kanssa työskenteleville ammattilaisille (psykologit, neuropsykologit, erityisopettajat, opettajat, kuraattorit).

Webinaarin teemat:
Lukivaikeus, matematiikan vaikeus ja laaja-alaiset oppimisvaikeudet
Hahmottamisen vaikeudet NMI:n hahmottamisen kuntoutus -hankkeiden näkökulmasta
Oppimisvaikeuksien yksilö- ja ryhmämuotoisen tuen muotoja
Hahmottamisen tukeminen NMI:n Hahku-hankkeissa

Ilmoittautuminen koulutukseen on päättynyt !

Tilauskoulutusta hahmottamisesta

Niilo Mäki Instituutti järjestää myös tilauskoulutuksia hahmottamisen vaikeuksista. Tilauskoulutukset suunnitellaan kestoltaan, sisällöltään ja rakenteeltaan tilaajan toiveiden mukaisiksi. Lisätietoja täältä.