HAHKU-koulutukset

HAHKU-mentorikoulutukset jatkuvat syksyllä 2019 ja keväällä 2020

HAHKU-mentorikoulutuksissa kehitetään taitoja toimia HAHKU-mentorina ja rinnalla kulkijana työikäiselle aikuiselle, jolla on hahmottamisen haasteita.
Koulutuksen aikana:

• Perehdytään hahmottamisen eri osa-alueisiin ja hahmotushäiriöisen aikuisen toimintakyvyn tuen periaatteisiin.
• Tehdään hahmottamisen harjoitteita niin HAHKU-hankkeen harjoitussivustolla kuin arjen tilanteissakin.
• Kehitetään vuorovaikutteisen kohtaamisen ja kannustamisen taitoja.
• Jaetaan kokemuksia ja opitaan yhdessä.
Koulutus on tarkoitettu järjestöjen vapaaehtoistoimijoille, hahmottamisen vaikeuksien kokemusasiantuntijoille ja heidän läheisilleen. Maksuton koulutus kestää noin puoli vuotta ja se sisältää neljän koulutuspäivän lisäksi itsenäistä työskentelyä ja käytännön harjoituksia .

Katso mentorikoulutuksen esittelyvideo täältä.

Koulutukset syksyllä 2019*
  • Joensuu: la 31.8., la-su 21.-22.9. ja la 16.11.
  • Tampere: la 7.9., la-su 26.-27.10. ja la 14.12.
Koulutukset keväällä 2020*
  • Oulu: la 11.1., la-su 8.-9.2. ja la 4.4.
  • Jyväskylä: la 1.2., la-su 7.-8.3. ja la 25.4.

*Aikataulut vielä tässä vaiheessa alustavia, muutokset mahdollisia.

Ilmoittautuminen koulutukseen tämän linkin kautta.

Lisätietoja koulutuksista: juha.lahti@nmi.fi tai puh. 040 672 8726.

OPH: Hahmottamisen haasteet – tunnistamisesta tukeen koulussa (5 op)

Ajankohta: 18.-19.9., 24.-25.10. ja 26.11.2019 Helsinki
Kohderyhmät:  Perusopetuksen luokanopettajat ja erityisopettajat mielellään työparina

Koulutuksessa käsitellään hahmotusvaikeuksien ilmenemistä ja tunnistamista sekä hahmotushäiriöisen oppilaan tukemista opetuksessa. Koulutus tarjoaa osallistujille ajantasaisen tutkimustiedon vaikeuksien mekanismeista, arvioinnista kuin eri tukimuotojen vaikuttavuudesta sekä tietoa keinoista ja välineistä tukea oppilasta koululuokassa. Lisäksi koulutuksessa käsitellään myös monialaisen tuen suunnittelun sekä perheen mukaan ottamisen merkitystä tuen suunnittelussa. Koulutuksessa ohjataan suunnittelemaan ja toteuttamaan tukitoimia omille oppilaille sekä arvioimaan tuen riittävyyttä sekä tukitoimien vaikuttavuutta.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset tämän linkin kautta.

OPH: Hahmottamisen haasteet toisen asteen koulutuksessa (1 op) – verkkokoulutus †

Ajankohta: Verkkokoulutus on katsottavissa 5.9.–31.11.2019.
Kohderyhmä: Toisen asteen henkilöstö

Hahmotushäiriöt ovat joukko erilaisia ja eriasteisia tilan hahmottamiseen ja havaitun tunnistamiseen liittyviä pulmia. Hahmotushäiriöt ovat tavanomaisia oireita erilaisten oppimisvaikeuksien ja kehityksellisten vaikeuksien yhteydessä. Koulutuksessa käydään läpi, miten nämä hahmottamisen pulmat näkyvät erityisesti toisella asteella ja aikuisiässä. Verkkokoulutuksessa tarkastellaan hahmottamisen haasteita erilaisista näkökulmista ja perehdytään mm. hahmotusvaikeuksien näyttäytymiseen arjessa, hahmotusvaikeuksille annettuihin merkityksiin, toiminnalliseen näkemiseen, hahmotusvaikeuksien ilmenemiseen ja tunnistamiseen sekä hahmotushäiriöisen tukemiseen hänen omassa toimintaympäristössään.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset tämän linkin kautta.

TULOSSA: OPH:n rahoittamat koulutukset keväällä ja syksyllä 2020

  • Hahmottamisen haasteet – tunnistamisesta tukeen koulussa (3 op, kevät 2020) – toteutetaan Valteri Onervan kanssa.
    Ajankohta: 28.-29.1.2020 ja 19.3.2020, Kuopio.
  • Mentorikoulutus hahmottamisen haasteisiin 2. asteella (3 op, syksy 2020)

TULOSSA: Asiantuntijakoulutuksia toisen asteen oppilaitosten asiantuntijoille

Koulutus on tarkoitettu yläkoulussa ja toisella asteella työskenteleville asiantuntijoille (opettajat, koulupsykologit, kuraattorit, opinto-ohjaajat ja erityisopettajat).  Sisältöinä ovat mm. hahmottamisen haasteet, ilmeneminen ja tukeminen.

Tilauskoulutusta hahmottamisesta

Niilo Mäki Instituutti järjestää myös tilauskoulutuksia hahmottamisen vaikeuksista. Tilauskoulutukset suunnitellaan kestoltaan, sisällöltään ja rakenteeltaan tilaajan toiveiden mukaisiksi. Lisätietoja täältä.

Kiinnostuitko tulevista koulutuksistamme? 
Ota yhteyttä Hahku-tiimiin, kerromme mielellämme lisää!