Koulutuksia hahmotushäiriöistä

Onko sinulla tai läheiselläsi hahmottamisen haasteita?
Järjestämme maksuttomia tukihenkilökoulutuksia eri puolella Suomea

Hahmottaminen liittyy monenlaiseen tekemiseen. Oletko esimerkiksi koskaan…
etsinyt pöydältä avaimia löytämättä niitä,
kävellyt tutun naapurin ohitse tunnistamatta häntä,
menettänyt hermosi lukiessasi huonekalujen kokoamisohjeita, 
opastanut kaveria kääntymään vasemmalle vaikka tarkoitit oikealle,
hätääntynyt eksyessäsi tavaratalossa tai
arvioinut auton nopeuden väärin lähtiessäsi ylittämään suojatietä?

Hahmotushäiriöisellä on eriasteisia vaikeuksia käsitellä tai muokata näönvaraista ja tilallista informaatiota mielessään sekä luoda toimintaa tukevia mielikuvia. Vaikeudet voivat liittyä esimerkiksi esineiden tunnistamiseen ja löytämiseen, etäisyyksien hahmottamiseen, kokoamiseen ja muokkaamiseen liittyvään toimintaan tai ympäristössä liikkumiseen ja suunnistamiseen. Arviolta sellaisia hahmottamisen vaikeuksia, jotka haittaavat opiskelua, työntekoa ja arjessa selviytymistä itsenäisesti esiintyy noin 3–5 prosentilla väestöstä. Koulutuksessa kehitetään taitoja toimia tukihenkilönä aikuiselle, jolla on hahmottamisen haasteita. Koulutuksen aikana:

 • Saadaan tietoa hahmottamisesta ja hahmotushäiriöistä.
 • Tehdään hahmottamisen harjoitteita HAHKU-hankkeen harjoitussivustolla ja arjen tilanteissa.
 • Harjoitellaan hahmotushäiriöisen aikuisen tukemista.
 • Kehitetään vuorovaikutteisen kohtaamisen ja kannustamisen taitoja osana harjoittelua.
 • Jaetaan kokemuksia ja opitaan yhdessä.

Koulutus on tarkoitettu järjestöjen vapaaehtoistoimijoille, hahmottamisen haasteiden kokemusasiantuntijoille ja heidän läheisilleen sekä tukihenkilötoiminnasta kiinnostuneille.

 • Koulutus on osallistujille maksuton.
 • Kestää noin puoli vuotta, sisältäen neljä koulutuspäivää viikonloppuisin.
 • Osallistujille tarjotaan koulutuspäivien lounas sekä aamu- ja iltapäiväkahvit.
 • Matkakulut korvataan kuittia vastaan jälkikäteen edullisimman julkisen kulkuneuvon mukaan.
Koulutukset keväällä 2020
 • Oulu: ilmoittautuminen on päättynyt
  (Järjestötalo Kumppanuuskeskus, Kansankatu 53)
  Koulutuspäivät: la 11.1., la-su 8.-9.2. ja la 28.3.
 • Jyväskylä: ilmoittautuminen on päättynyt
  (Niilo Mäki Instituutti, Asemakatu 4)
  Koulutuspäivät: la 1.2., la-su 7.-8.3. ja la 25.4.
Koulutukset syksyllä 2020
 • Turku (Paikka ilmoitetaan myöhemmin)
  Koulutuspäivät: la 29.8., la-su 26.-27.9. ja la 14.11.
 • Helsinki (Paikka ilmoitetaan myöhemmin)
  Koulutuspäivät : la 5.9., la-su 24.-25.10. ja la 5.12.

”(Koulutus) toi lisää tapoja kohdata ja vahvisti omaa työskentelyä ohjattavien/mentoroitavien kanssa.”

”Loistava kokonaisuus kaiken kaikkiaan, oli kiva päästä mukaan pilottiin.”


”Hyödyllistä itsereflektointia ja ajatusten vaihtoa.”


– Mentorikoulutuksen pilottiryhmän palautetta, kevät 2019 –

Lisätietoja : hankekoordinaattori Juha Lahti, juha.lahti@nmi.fi puh. 040 672 8726.


OPH: Hahmottamisen haasteet – tunnistamisesta tukeen koulussa (3 op)

Ajankohta: 28.–29.1. ja 19.3.2020 Kuopio,
Original Sokos Hotel Puijonsarvi, Minna Canthin katu 16
Kohderyhmät:  Perusopetuksen luokanopettajat ja erityisopettajat mielellään työparina

Koulutuksen sisältö
– Hahmotushäiriöiden ilmeneminen ja tunnistaminen
– Hahmotushäiriöisen oppilaan tukeminen opetuksessa sekä monialaisen yhteistyön ja perheen merkitys tuen suunnittelun prosessissa

Lisätietoja ja ilmoittautumiset tämän linkin kautta.


Mentorikoulutus 2. asteen ammattilaisille

HAHKU-mentorikoulutuksissa kehitetään taitoja toimia HAHKU-mentorina ja rinnalla kulkijana opiskelijalle, jolla on hahmottamisen haasteita . Koulutus on tarkoitettu 2. asteen ammattilaisille (opettajat, koulupsykologit, kuraattori, opinto-ohjaajat ja erityisopettajat). Maksuton koulutus koostuu kahdesta lähipäivästä sekä välipäivinä itsenäisesti tehtävistä harjoitteista.

Koulutuskokonaisuuden sisältö:

Lähipäivä 1: HAHMOTTAMINEN: ILMIÖ JA TEORIA
Itsenäinen työskentely: TEORIASTA ARKEEN JA KÄYTÄNTÖÖN
Lähipäivä 2: WORKSHOP: TYÖKALUJA ARKEEN

Koulutukset:

 • Jyväskylän koulutus: toteutuu syksyllä 2020, ajankohta ilmoitetaan myöhemmin
 • Helsingin koulutus: lähipäivä 1, 8.10.2020 ja lähipäivä 2, 26.11.2020

Lisätietoja:
Hankekoordinaattori Juha Lahti: juha.lahti@nmi.fi, 040 672 8726


TULOSSA: OPH:n rahoittamat koulutukset

 • Mentorikoulutus hahmottamisen haasteisiin 2. asteella (3 op, syksy 2020)

Tilauskoulutusta hahmottamisesta

Niilo Mäki Instituutti järjestää myös tilauskoulutuksia hahmottamisen vaikeuksista. Tilauskoulutukset suunnitellaan kestoltaan, sisällöltään ja rakenteeltaan tilaajan toiveiden mukaisiksi. Lisätietoja täältä.