Koulutuksia hahmotusvaikeuksista

Iloksemme voimme kertoa, että tarjoamme vuonna 2023 Opetushallituksen rahoittamaa täydennyskoulutusta hahmotusvaikeuksista opetustoimessa työskenteleville. Koulutus on osallistujille maksutonta. Syksyn 2023 OPH-koulutuksia ei ole vielä julkaistu.


OPH: Hahmottamisen haasteet toisen asteen koulutuksessa (1op)

VERKKOKOULUTUS 1.3.-31.10.2023

KOHDERYHMÄ
Toisen asteen henkilöstö.

Koulutus järjestetään webinaarina.

Koulutuksessa käydään läpi, miten hahmottamisen pulmat näkyvät erityisesti toisella asteella ja aikuisiässä. Verkkokoulutuksessa tarkastellaan hahmottamisen haasteita erilaisista näkökulmista ja perehdytään mm. hahmotusvaikeuksien näyttäytymiseen arjessa, hahmotusvaikeuksille annettuihin merkityksiin, hahmotusvaikeuksien ilmenemiseen ja tunnistamiseen sekä hahmotushäiriöisen tukemiseen hänen omassa toimintaympäristössään.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen.


OPH: Hahmotusvaikeudet yläkoulussa ja toisella asteella
– tunnistamisesta tukeen (3 op)

5.9., 2.10., 15.11. ja 4.12.2023 WEBINAARI

KOHDERYHMÄT

Yläkoulussa ja toisella asteella työskentelevä opetustoimen henkilöstö.Hahmotusvaikeudet ovat joukko erilaisia ja eriasteisia tilan hahmottamiseen ja havaitun tunnistamiseen liittyviä pulmia. Ne ovat tavanomaisia erilaisten oppimisvaikeuksien ja kehityksellisten vaikeuksien liitännäisvaikeuksia. Koulutuksessa käydään läpi, miten nämä hahmottamisen pulmat näkyvät arjessa, koulussa ja opinnoissa. Lisäksi lähdetään toteuttamaan konkreettista tuen suunnitelmaa sekä seurataan tuen vaikuttavuutta. Koulutuksessa käydään läpi myös sitä, millä tavoin hahmotusvaikeudet koetaan, millaisia merkityksiä hahmotusvaikeudet saavat yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksesta ja millaiset suojaavat tekijät ovat merkityksellisiä nuoren hyvinvoinnin ja toiminnan näkökulmista.

  • Koulutus antaa välineitä siihen, kuinka arjessa voi tunnistaa hahmottamisvaikeuksia.
  • Koulutus antaa uusia keinoja tukea nuorta, jolle hahmottaminen on vaikeaa

Lisätietoja ja ilmoittautuminen.


Menneet koulutukset:

OPH: Hahmotusvaikeudet monikulttuurisissa ympäristöissä -kevät 2023

OPH: Hahmotusvaikeudet yläkoulussa ja toisella asteella – tunnistamisesta tukeen – kevät 2023

OPH: Hahmotusvaikeuksien päällekkäistyminen ja tuen suunnittelu – kevät 2023

OPH: Hahmotusvaikeudet digitaalisissa ympäristöissä – kevät 2023

Toisen asteen toimijoiden HAHKU-mentorikoulutus – syksy 2022

Yläkoulun toimijoiden HAHKU-mentorikoulutus – syksy 2022

OPH: Hahmotusvaikeudet yläkoulussa ja toisella asteella – tunnistamisesta tukeen (3 op) – syksy 2022

Yläkoulun ammattilaisten HAHKU-mentorikoulutus – kevät 2022

Toisen asteen ammattilaisten HAHKU-mentorikoulutus – kevät 2022

Hahmottamisen haasteet – Tunnistamisesta tukeen esi- ja alkuopetuksessa – syksy 2021 (Lahti)

Hahmotushäiriön ilmeneminen ja tunnistaminen lapsen arjessa – webinaari 15.9.2021, Hyvä Alku -tapahtuma

HAHKU-mentorikoulutus toisen asteen toimijoille – syksy 2021

HAHKU-mentorikoulutus järjestöjen vapaaehtoistoimijoille, hahmotusvaikeuksien kokemusasiantuntijoille ja heidän läheisilleen sekä tukihenkilötoiminnasta kiinnostuneille – syksy 2021

HAHKU-mentorikoulutus toisen asteen ammattilaisille – kevät 2021

OPH: HAHKU-mentorikoulutus hahmottamisen vaikeuksiin toisella asteella (3 op) – kevät 2021

Webinaari: Tietoa ja tukimuotoja aikuisten oppimisvaikeuksiin yhteistyössä Kuntoutussäätiön kanssa, syksy 2020