Koulutuksia hahmotusvaikeuksista

Iloksemme voimme kertoa, että tarjoamme vuonna 2023 Opetushallituksen rahoittamaa täydennyskoulutusta hahmotusvaikeuksista opetustoimessa työskenteleville. Koulutus on osallistujille maksutonta.

OPH: Hahmotusvaikeudet yläkoulussa ja toisella asteella – tunnistamisesta tukeen

KEVÄÄLLÄ 2023:
Koulutuspäivät: 16.1., 31.1., 16.3. ja 13.4. webinaari

KOHDERYHMÄT
Yläkoulussa ja toisella asteella työskentelevä opetustoimen henkilöstö.

HUOM! Tässä koulutuksessa on samoja sisältöjä kuin Hahkun mentorikoulutuksissa on ollut.

 Lisätietoja ja ilmoittautuminen.


OPH: Hahmotusvaikeuksien päällekkäistyminen ja tuen suunnittelu 15.2.2023

KOHDERYHMÄT
Yläkoulussa ja toisella asteella työskentelevä opetustoimen henkilöstö. Osallistujien olisi hyvä olla perehtyneitä hahmottamisen vaikeuksiin yleisellä tasolla jo aikaisemmin. Koulutus sopii hyvin Hahku-mentorikoulutukseen tai OPH: Hahmotusvaikeudet yläkoulussa ja toisella asteella – tunnistamisesta tukeen -koulutukseen osallistuneille tai siihen keväällä 2023 osallistuville.

Koulutus järjestetään webinaarina.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen.


OPH: Hahmotusvaikeudet monikulttuurisissa ympäristössä 24.4.2023

KOHDERYHMÄT
Yläkoulussa ja toisella asteella työskentelevä opetustoimen henkilöstö. Osallistujien olisi hyvä olla perehtyneitä hahmottamisen vaikeuksiin yleisellä tasolla jo aikaisemmin. Koulutus sopii hyvin Hahku-mentorikoulutukseen tai OPH: Hahmotusvaikeudet yläkoulussa ja toisella asteella – tunnistamisesta tukeen -koulutukseen osallistuneille tai siihen keväällä 2023 osallistuville.

Koulutus järjestetään webinaarina.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen.


OPH: Hahmotusvaikeudet digitaalisissa ympäristöissä 15.3. ja 28.3.2023

KOHDERYHMÄT
Yläkoulussa ja toisella asteella työskentelevä opetustoimen henkilöstö. Osallistujien olisi hyvä olla perehtyneitä hahmottamisen vaikeuksiin yleisellä tasolla jo aikaisemmin. Koulutus sopii hyvin Hahku-mentorikoulutukseen tai OPH: Hahmotusvaikeudet yläkoulussa ja toisella asteella – tunnistamisesta tukeen -koulutukseen osallistuneille tai siihen keväällä 2023 osallistuville.

Koulutus järjestetään webinaarina.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen.


Menneet koulutukset:

Toisen asteen toimijoiden HAHKU-mentorikoulutus – syksy 2022

Yläkoulun toimijoiden HAHKU-mentorikoulutus – syksy 2022

OPH: Hahmotusvaikeudet yläkoulussa ja toisella asteella – tunnistamisesta tukeen (3 op) – syksy 2022

Yläkoulun ammattilaisten HAHKU-mentorikoulutus – kevät 2022

Toisen asteen ammattilaisten HAHKU-mentorikoulutus – kevät 2022

Hahmottamisen haasteet – Tunnistamisesta tukeen esi- ja alkuopetuksessa – syksy 2021 (Lahti)

Hahmotushäiriön ilmeneminen ja tunnistaminen lapsen arjessa – webinaari 15.9.2021, Hyvä Alku -tapahtuma

HAHKU-mentorikoulutus toisen asteen toimijoille – syksy 2021

HAHKU-mentorikoulutus järjestöjen vapaaehtoistoimijoille, hahmotusvaikeuksien kokemusasiantuntijoille ja heidän läheisilleen sekä tukihenkilötoiminnasta kiinnostuneille – syksy 2021

HAHKU-mentorikoulutus toisen asteen ammattilaisille – kevät 2021

OPH: HAHKU-mentorikoulutus hahmottamisen vaikeuksiin toisella asteella (3 op) – kevät 2021

Webinaari: Tietoa ja tukimuotoja aikuisten oppimisvaikeuksiin yhteistyössä Kuntoutussäätiön kanssa, syksy 2020