Koulutuksia hahmotusvaikeuksista

Yläkoulun toimijoiden HAHKU-mentorikoulutus – syksy 2022

Koulutuksen kesto: 3 päivää
Koulutuspäivät etänä: 13.9., 28.9. ja 24.11. (klo 9.00-15.00)

Koulutuksen kuvaus: HAHKU-mentorikoulutuksessa kehitetään taitoja toimia tukena oppilaalle, jolla on hahmottamisen vaikeuksia. Koulutus on tarkoitettu yläkoulun ammattilaisille (opetus- ja oppilashuollon henkilöstö, opinto-ohjaajat, koulunkäynnin ohjaajat ja – avustajat). Maksuton koulutus koostuu kolmesta etäkoulutuspäivästä, koulutuspäivien välissä tehtävistä pienimuotoisista välitehtävistä sekä mentoroinnin kokeilemisesta käytännössä omaan työhön sovellettuna.

Lisätiedot Marjolta: marjo.naukkarinen@nmi.fi
puh. 040 627 6603


Toisen asteen toimijoiden HAHKU-mentorikoulutus – syksy 2022

Koulutuksen kesto: 3 päivää
Koulutuspäivät etänä: 25.10., 9.11. ja 15.12. (klo 9.00-15.00)

Koulutuksen kuvaus: HAHKU-mentorikoulutuksessa kehitetään taitoja toimia tukihenkilönä nuorelle, jolla on hahmottamisen vaikeuksia. Koulutus on tarkoitettu toisen asteen ammattilaisille (opetus- ja opiskeluhuollon henkilöstö, opinto-ohjaajat ja avustajat / ohjaajat). Maksuton koulutus koostuu kolmesta etäkoulutuspäivästä, koulutuspäivien välissä tehtävistä pienimuotoisista välitehtävistä sekä mentoroinnin kokeilemisesta käytännössä omaan työhön sovellettuna.

Lisätiedot Marjolta: marjo.naukkarinen@nmi.fi
puh. 040 627 6603


OPH: Hahmotusvaikeudet yläkoulussa ja toisella asteella – tunnistamisesta tukeen

Iloksemme voimme kertoa, että tarjoamme syksyllä 2022 sekä vuonna 2023 myös Opetushallituksen rahoittamaa täydennyskoulutusta hahmotusvaikeuksista opetustoimessa työskenteleville. Koulutus on osallistujille maksutonta. Erityisesti vuoden 2023 koulutuspäivät sopivat erinomaisesti myös Hahkun mentorikoulutuksen jatkoksi.

SYKSYLLÄ 2022:
OPH: Hahmotusvaikeudet yläkoulussa ja toisella asteella – tunnistamisesta tukeen
Koulutuspäivät: 16.9., 5.10., 8.11. ja 29.11.2022
HUOM. Tässä koulutuksessa osittain samoja sisältöjä kuin Hahkun mentorikoulutuksissa on ollut. Lisätietoja ja ilmoittautuminen

TULOSSA VUONNA 2023:
– Hahmotusvaikeudet digitaalisissa ympäristöissä
– Hahmotusvaikeuksien päällekkäistyminen ja tuen suunnittelu
– Hahmotusvaikeudet monikulttuurisissa ympäristöissä

Koulutusten ajankohdat ilmoitetaan syksyllä 2022, samalla aukeaa myös ilmoittautuminen. Tiedotamme asiasta uutiskirjeessä, mutta kannattaa seurata myös NMIn Kojun sivuja.


Menneet koulutukset:

Yläkoulun ammattilaisten HAHKU-mentorikoulutus – kevät 2022

Toisen asteen ammattilaisten HAHKU-mentorikoulutus – kevät 2022

Hahmottamisen haasteet – Tunnistamisesta tukeen esi- ja alkuopetuksessa – syksy 2021 (Lahti)

Hahmotushäiriön ilmeneminen ja tunnistaminen lapsen arjessa – webinaari 15.9.2021, Hyvä Alku -tapahtuma

HAHKU-mentorikoulutus toisen asteen toimijoille – syksy 2021

HAHKU-mentorikoulutus järjestöjen vapaaehtoistoimijoille, hahmotusvaikeuksien kokemusasiantuntijoille ja heidän läheisilleen sekä tukihenkilötoiminnasta kiinnostuneille – syksy 2021

HAHKU-mentorikoulutus toisen asteen ammattilaisille – kevät 2021

OPH: HAHKU-mentorikoulutus hahmottamisen vaikeuksiin toisella asteella (3 op) – kevät 2021

Webinaari: Tietoa ja tukimuotoja aikuisten oppimisvaikeuksiin yhteistyössä Kuntoutussäätiön kanssa, syksy 2020