Koulutuksia hahmotusvaikeuksista

Yläkoulun toimijoiden HAHKU-mentorikoulutus – syksy 2022

Koulutuksen kesto: 3 päivää
Koulutuspäivät etänä: 13.9., 28.9. ja 24.11. (klo 9.00-15.00)

Koulutuksen kuvaus: HAHKU-mentorikoulutuksessa kehitetään taitoja toimia tukena oppilaalle, jolla on hahmottamisen vaikeuksia. Koulutus on tarkoitettu yläkoulun ammattilaisille (opetus- ja oppilashuollon henkilöstö, opinto-ohjaajat, koulunkäynnin ohjaajat ja – avustajat). Maksuton koulutus koostuu kolmesta etäkoulutuspäivästä, koulutuspäivien välissä tehtävistä pienimuotoisista välitehtävistä sekä mentoroinnin kokeilemisesta käytännössä omaan työhön sovellettuna.

Lisätiedot Marjolta: marjo.naukkarinen@nmi.fi
puh. 040 627 6603


Toisen asteen toimijoiden HAHKU-mentorikoulutus – syksy 2022

Koulutuksen kesto: 3 päivää
Koulutuspäivät etänä: 25.10., 9.11. ja 15.12. (klo 9.00-15.00)

Koulutuksen kuvaus: HAHKU-mentorikoulutuksessa kehitetään taitoja toimia tukihenkilönä nuorelle, jolla on hahmottamisen vaikeuksia. Koulutus on tarkoitettu toisen asteen ammattilaisille (opetus- ja opiskeluhuollon henkilöstö, opinto-ohjaajat ja avustajat / ohjaajat). Maksuton koulutus koostuu kolmesta etäkoulutuspäivästä, koulutuspäivien välissä tehtävistä pienimuotoisista välitehtävistä sekä mentoroinnin kokeilemisesta käytännössä omaan työhön sovellettuna.

Lisätiedot Marjolta: marjo.naukkarinen@nmi.fi
puh. 040 627 6603


Yläkoulun HAHKU-mentorikoulutus – kevät 2022

Koulutuksen kesto: 3 päivää
Koulutuspäivät: 20.1., 9.2. ja 12.4.2022

Koulutuksen kuvaus: HAHKU-mentorikoulutuksessa kehitetään taitoja toimia tukena oppilaalle, jolla on hahmottamisen vaikeuksia. Koulutus on tarkoitettu yläkoulun ammattilaisille (opettajat, koulupsykologit, kuraattorit, opinto-ohjaajat, koulunkäynnin ohjaajat ja erityisopettajat). Maksuton koulutus koostuu kolmesta etäkoulutuspäivästä, koulutuspäivien välissä tehtävistä pienimuotoisista välitehtävistä sekä mentoroinnin kokeilemisesta.


Toisen asteen ammattilaisten HAHKU-mentorikoulutus – kevät 2022

Koulutuksen kesto: 3 päivää
Koulutuspäivät: 17.3., 6.4. ja 17.5.2022


Koulutuksen kuvaus: HAHKU-mentorikoulutuksessa kehitetään taitoja toimia tukihenkilönä nuorelle, jolla on hahmottamisen vaikeuksia. Koulutus on tarkoitettu toisen asteen ammattilaisille (opettajat, koulupsykologit, kuraattori, opinto-ohjaajat ja erityisopettajat). Maksuton koulutus koostuu kolmesta etäkoulutuspäivästä, koulutuspäivien välissä tehtävistä pienimuotoisista välitehtävistä sekä mentoroinnin kokeilemisesta.


Hahmottamisen haasteet – Tunnistamisesta tukeen esi- ja alkuopetuksessa 28.9., 6.10. ja 23.11.2021 (Lahti)

Lisätietoja koulutuksesta ja ilmoittautumisesta TÄÄLTÄ


Hahmotushäiriön ilmeneminen ja tunnistaminen lapsen arjessa – webinaari 15.9.2021, Hyvä Alku -tapahtuma

Lisätietoja webinaarista ja ilmoittautumisesta TÄÄLTÄ


Maksuton Hahku-mentorikoulutus toisen asteen toimijoille:

HAHKU-mentorikoulutuksissa kehitetään taitoja toimia HAHKU-mentorina ja rinnalla kulkijana opiskelijalle, jolla on hahmottamisen vaikeuksia. Koulutus on tarkoitettu toisen asteen ammattilaisille (opettajat, koulupsykologit, kuraattori, opinto-ohjaajat ja erityisopettajat). Koulutus antaa valmiudet toimia HAHKU-mentorina hahmottamisen haasteissa esimerkiksi omassa työyhteisössä. Koulutuksessa perehdytään hahmottamisen haasteisiin ja niiden ilmenemiseen sekä mentoroitavan toimintakyvyn tukemiseen.

Maksuton koulutus koostuu kolmesta etäkoulutuspäivästä sekä välipäivinä itsenäisesti tehtävistä harjoitteista.

Koulutuspäivät: 7.9., 30.9. ja 3.11.2021.


Hahku-mentorikoulutus järjestöjen vapaaehtoistoimijoille, hahmotusvaikeuksien kokemusasiantuntijoille ja heidän läheisilleen sekä tukihenkilötoiminnasta kiinnostuneille:

Hahmotusvaikeuksisella on eriasteisia vaikeuksia käsitellä tai muokata näönvaraista ja tilallista informaatiota mielessään sekä luoda toimintaa tukevia mielikuvia. Vaikeudet voivat liittyä esimerkiksi esineiden tunnistamiseen ja löytämiseen, etäisyyksien hahmottamiseen, kokoamiseen ja muokkaamiseen liittyvään toimintaan tai ympäristössä liikkumiseen ja suunnistamiseen. Arviolta sellaisia hahmottamisen vaikeuksia, jotka haittaavat opiskelua, työntekoa ja arjessa selviytymistä itsenäisesti esiintyy noin 3–5 prosentilla väestöstä.

Hahku-mentorikoulutuksessa kehitetään taitoja toimia tukihenkilönä aikuiselle, jolla on hahmottamisen vaikeuksia. Koulutuksen aikana:

  • Saadaan tietoa hahmottamisesta ja hahmotushäiriöistä.
  • Tehdään hahmottamisen harjoitteita HAHKU-hankkeen harjoitussivustolla ja arjen tilanteissa.
  • Harjoitellaan hahmotushäiriöisen aikuisen tukemista.
  • Kehitetään vuorovaikutteisen kohtaamisen ja kannustamisen taitoja osana harjoittelua.
  • Jaetaan kokemuksia ja opitaan yhdessä.

Koulutus on tarkoitettu järjestöjen vapaaehtoistoimijoille, hahmotusvaikeuksien kokemusasiantuntijoille ja heidän läheisilleen sekä tukihenkilötoiminnasta kiinnostuneille.

  • Koulutus on osallistujille maksuton.
  • Kestää noin kolme kuukautta, sisältäen kolme etäkoulutuspäivää, webinaaritapaamisia sekä työskentelyä itsenäisesti ja pienryhmissä
Syksyn koulutuspäivät pidetään lauantaisin 18.9., 9.10. ja 27.11.2021 klo 9.00-15.00

Olen tosi tyytyväinen, että tämä hahmottamisen asia on saanut näin laajasti sijaa koulutustarjonnassanne. Hahmottaminen on ajankohtainen ja erittäin tärkeä asia.

Loistava paketti laajasta ja vaikeasta aiheesta tiivistetyssä muodossa!!

“Suurkiitokset koulutuksesta! Lämmin tunnelma jopa näin etänä :)”

“Vuorovaikutustilanteista oppi mukavasti muilta osallistujilta ja opettajilta.”

“Sain mukavan sysäyksen hahmottamisen asioissa taas eteenpäin ja etenkin uusia ajatuksia ja keinoja jatkoon. Iso kiitos valoisalle ja energisoivalle koulutusporukalle.”

– Kevään 2021 mentorikoulutuksiin osallistuneiden palautetta –

Lisätietoja : hankekoordinaattori Juha Lahti, juha.lahti@nmi.fi puh. 040 672 8726.


PIDETTYJÄ KOULUTUKSIA

Maksuton mentorikoulutus toisen asteen ammattilaisille verkkototeutuksena 18.2. ja 25.3.2021

HAHKU-mentorikoulutuksissa kehitetään taitoja toimia HAHKU-mentorina ja rinnalla kulkijana opiskelijalle, jolla on hahmottamisen vaikeuksia . Koulutus on tarkoitettu toisen asteen ammattilaisille (opettajat, koulupsykologit, kuraattori, opinto-ohjaajat ja erityisopettajat). Maksuton koulutus koostuu kahdesta etäkoulutuspäivästä sekä välipäivinä itsenäisesti tehtävistä harjoitteista.

Koulutuskokonaisuuden sisältö:

Koulutuspäivä 1: HAHMOTTAMINEN: ILMIÖ JA TEORIA
Itsenäinen työskentely: TEORIASTA ARKEEN JA KÄYTÄNTÖÖN
Koulutuspäivä 2: WORKSHOP: TYÖKALUJA ARKEEN


OPH: Mentorikoulutus hahmottamisen vaikeuksiin toisella asteella (3 op)

Koulutuskokonaisuuden sisältö:
Koulutus antaa valmiudet toimia HAHKU-mentorina hahmottamisen haasteissa esimerkiksi omassa työyhteisössä. Koulutuksessa perehdytään hahmottamisen haasteisiin ja niiden ilmenemiseen sekä mentoroitavan toimintakyvyn tukemiseen.


Webinaari: Tietoa ja tukimuotoja aikuisten oppimisvaikeuksiin

Kuntoutussäätiön ja Niilo Mäki Instituutin Hahku-hankkeen yhteisessä webinaarissa 22.9.2020 klo 9.30–14.30 käsitellään oppimisvaikeuksia ja hahmottamisen vaikeuksia. Maksuton koulutus on kohdennettu erityisesti toisella asteella ja aikuisten kanssa työskenteleville ammattilaisille (psykologit, neuropsykologit, erityisopettajat, opettajat, kuraattorit).

Webinaarin teemat:
Lukivaikeus, matematiikan vaikeus ja laaja-alaiset oppimisvaikeudet
Hahmottamisen vaikeudet NMI:n hahmottamisen kuntoutus -hankkeiden näkökulmasta
Oppimisvaikeuksien yksilö- ja ryhmämuotoisen tuen muotoja
Hahmottamisen tukeminen NMI:n Hahku-hankkeissa

TILAUSKOULUTUSTA HAHMOTTAMISESTA

Niilo Mäki Instituutti järjestää myös tilauskoulutuksia hahmottamisen vaikeuksista. Tilauskoulutukset suunnitellaan kestoltaan, sisällöltään ja rakenteeltaan tilaajan toiveiden mukaisiksi. Lisätietoja täältä.