Koulutuksia hahmotusvaikeuksista

Tule tutustumaan Hahmola-oppimisympäristöön!

Hahmola-oppimisympäristön infotilaisuuksia kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille tiistaisin 20.4. klo 14-15 ja 27.4. klo 9-10

Hahku-hankkeessa toteutettu Hahmola-oppimisympäristö sisältää monipuolista tietoa hahmotusvaikeuksista ja hahmottamisen taitoihin liittyviä harjoitteita. Mukana on vinkkejä näiden taitojen käytännön harjoitteluun omassa arjessa. Hahmolasta löytyy myös omiin hahmotusvaikeuksiin liittyvien toimintatapojen ja tunnekokemusten pohdintaa. Hahmolan sisällöt ovat suunnattu ensisijaisesti työikäisille aikuisille, mutta Hahmolaan tutustumisesta voivat saada vinkkejä myös eri-ikäisten hahmotusvaikeuksisten kanssa työskentelevät ammattilaiset.

Lämpimästi tervetuloa kuulemaan lisää Hahmolasta ja kuinka Hahmola voisi olla apuna opiskelijoiden hahmottamisen vaikeuksien tunnistamisessa ja heidän toimintakykynsä tukemisessa. Infotilaisuudet pidetään samansisältöisinä tiistaisin 20.4. klo 14-15 ja 27.4. klo 9-10 Zoomissa.

Ilmoittautumiset seuraavista linkeistä:


Ilmoittautuminen kevään 2021 Hahku-mentorikoulutuksiin on alkanut!
Tule mukaan kehittämään taitojasi toimia tukihenkilönä aikuiselle, jolla on hahmottamisen vaikeuksia

Hahmotusvaikeuksisella on eriasteisia vaikeuksia käsitellä tai muokata näönvaraista ja tilallista informaatiota mielessään sekä luoda toimintaa tukevia mielikuvia. Vaikeudet voivat liittyä esimerkiksi esineiden tunnistamiseen ja löytämiseen, etäisyyksien hahmottamiseen, kokoamiseen ja muokkaamiseen liittyvään toimintaan tai ympäristössä liikkumiseen ja suunnistamiseen. Arviolta sellaisia hahmottamisen vaikeuksia, jotka haittaavat opiskelua, työntekoa ja arjessa selviytymistä itsenäisesti esiintyy noin 3–5 prosentilla väestöstä.

Hahku-mentorikoulutuksessa kehitetään taitoja toimia tukihenkilönä aikuiselle, jolla on hahmottamisen vaikeuksia. Koulutuksen aikana:

  • Saadaan tietoa hahmottamisesta ja hahmotushäiriöistä.
  • Tehdään hahmottamisen harjoitteita HAHKU-hankkeen harjoitussivustolla ja arjen tilanteissa.
  • Harjoitellaan hahmotushäiriöisen aikuisen tukemista.
  • Kehitetään vuorovaikutteisen kohtaamisen ja kannustamisen taitoja osana harjoittelua.
  • Jaetaan kokemuksia ja opitaan yhdessä.

Koulutus on tarkoitettu järjestöjen vapaaehtoistoimijoille, hahmotusvaikeuksien kokemusasiantuntijoille ja heidän läheisilleen sekä tukihenkilötoiminnasta kiinnostuneille.

  • Koulutus on osallistujille maksuton.
  • Kestää noin kolme kuukautta, sisältäen kolme etäkoulutuspäivää, webinaaritapaamisia sekä työskentelyä itsenäisesti ja pienryhmissä
Kevään koulutusten aikataulut ja ilmoittautumislinkit:

”(Koulutus) toi lisää tapoja kohdata ja vahvisti omaa työskentelyä ohjattavien/mentoroitavien kanssa.”

”Loistava kokonaisuus kaiken kaikkiaan, oli kiva päästä mukaan pilottiin.”


”Hyödyllistä itsereflektointia ja ajatusten vaihtoa.”


– Mentorikoulutuksen pilottiryhmän palautetta, kevät 2019 –

Lisätietoja : hankekoordinaattori Juha Lahti, juha.lahti@nmi.fi puh. 040 672 8726.


Maksuton mentorikoulutus toisen asteen ammattilaisille verkkototeutuksena 18.2. ja 25.3.2021

HAHKU-mentorikoulutuksissa kehitetään taitoja toimia HAHKU-mentorina ja rinnalla kulkijana opiskelijalle, jolla on hahmottamisen vaikeuksia . Koulutus on tarkoitettu toisen asteen ammattilaisille (opettajat, koulupsykologit, kuraattori, opinto-ohjaajat ja erityisopettajat). Maksuton koulutus koostuu kahdesta etäkoulutuspäivästä sekä välipäivinä itsenäisesti tehtävistä harjoitteista.

Koulutuskokonaisuuden sisältö:

Koulutuspäivä 1: HAHMOTTAMINEN: ILMIÖ JA TEORIA
Itsenäinen työskentely: TEORIASTA ARKEEN JA KÄYTÄNTÖÖN
Koulutuspäivä 2: WORKSHOP: TYÖKALUJA ARKEEN


PIDETTYJÄ KOULUTUKSIA

OPH: Mentorikoulutus hahmottamisen vaikeuksiin toisella asteella (3 op)

Koulutuskokonaisuuden sisältö:
Koulutus antaa valmiudet toimia HAHKU-mentorina hahmottamisen haasteissa esimerkiksi omassa työyhteisössä. Koulutuksessa perehdytään hahmottamisen haasteisiin ja niiden ilmenemiseen sekä mentoroitavan toimintakyvyn tukemiseen.


Webinaari: Tietoa ja tukimuotoja aikuisten oppimisvaikeuksiin

Kuntoutussäätiön ja Niilo Mäki Instituutin Hahku-hankkeen yhteisessä webinaarissa 22.9.2020 klo 9.30–14.30 käsitellään oppimisvaikeuksia ja hahmottamisen vaikeuksia. Maksuton koulutus on kohdennettu erityisesti toisella asteella ja aikuisten kanssa työskenteleville ammattilaisille (psykologit, neuropsykologit, erityisopettajat, opettajat, kuraattorit).

Webinaarin teemat:
Lukivaikeus, matematiikan vaikeus ja laaja-alaiset oppimisvaikeudet
Hahmottamisen vaikeudet NMI:n hahmottamisen kuntoutus -hankkeiden näkökulmasta
Oppimisvaikeuksien yksilö- ja ryhmämuotoisen tuen muotoja
Hahmottamisen tukeminen NMI:n Hahku-hankkeissa

TILAUSKOULUTUSTA HAHMOTTAMISESTA

Niilo Mäki Instituutti järjestää myös tilauskoulutuksia hahmottamisen vaikeuksista. Tilauskoulutukset suunnitellaan kestoltaan, sisällöltään ja rakenteeltaan tilaajan toiveiden mukaisiksi. Lisätietoja täältä.