Vertaisryhmät

Seuraava Nuorille suunnattu Haluatko hahmottaa -vertaisryhmä aloittaa keskiviikkona 6.9.2023.
Tarkempi kellonaika varmistuu myöhemmin.

Katso alta vertaisryhmän esittelyvideo!

Tervetuloa mukaan rentoon ja avoimeen vertaisryhmään kuulemaan ja keskustelemaan hahmotusvaikeuksista!
Saat lisätietoja hahmotusvaikeuksista, niiden ilmenemisestä ja siitä millaisia tunteita ja kokemuksia eläminen hahmotusvaikeuksien kanssa voi tuoda mukanaan.
Saat myös tukea ja vinkkejä arkeesi.

Syksyn 2023 ryhmään ilmoittautuminen on nyt auki. Ryhmä aloittaa keskiviikkona 6.9.2023.
Tarkempi kellonaika varmistuu myöhemmin.


Tietoa ryhmästä:

 • Ryhmä kokoontuu 10 kertaa
 • Ryhmässä vertaisohjaaja Taru Rossi, joka mukana jokaisella kerralla.
 • Osalla kerroista mukana oppimisvaikeuksiin erikoistunut neuropsykologi Kuntoutussäätiöstä tai hahmotusvaikeuksien asiantuntija Suvi Ylönen Nuorten Hahmola -hankkeesta.
 • Osallistuminen on maksutonta.
 • Vertaisryhmätoiminnan toteuttaa Niilo Mäki Instituutin Nuorten Hahmola -hanke yhteistyössä Kuntoutussäätiön kanssa. Hankkeen rahoittaa STEA.
 • Mukaan voit ilmoittautua ylläolevasta linkistä tai ottamalla yhteyttä ryhmän ohjaajaan Taruun (sähköpostilla: taru.rossi@nmi.fi ja soittamalla tai WhatsApp-viestillä: 044 493 7628)

Vertaisryhmän tavoitteena on:

 • omien kokemusten käsitteleminen muiden samassa elämäntilanteessa olevien kanssa
 • hahmotusvaikeuksien ja vahvuuksien tunnistaminen
 • mielen hyvinvoinnin vahvistuminen ja yksinäisyyden kokemuksen lievittyminen
 • itsetuntemuksen ja -luottamuksen lisääntyminen

Toiminta ryhmässä:

 • Tukea ja vinkkejä arkeen
 • Avointa, toisia kunnioittavaa ja luottamuksellista
 • Erilaisia pelejä ja tehtäviä

Tietoa hahmotusvaikeuksista:

 • Neuropsykologisesta näkökulmasta hahmotusvaikeudet ovat kattokäsite vaikeuksille, jotka johtuvat aivojen poikkeuksellisesta tavasta käsitellä näönvaraista tai tilallista informaatiota.
 • Hahmotusvaikeuksia on noin 4-6 prosentilla väestöstä.
 • Hahmotusvaikeudet päällekkäistyvät usein muiden oppimisvaikeuksien, tarkkaavuuden, toiminnanohjauksen ja motoriikan pulmien kanssa.
 • Hahmotusvaikeudet ilmenevät arjessa esimerkiksi tilan hahmottamisen, reittien löytämisen ja navigoinnin haasteena.
 • Nuori, jolla on hahmotusvaikeuksia, voi eksyä usein, olla myöhässä oppitunneilta sekä kokea itsenäisen liikkumisen, kaupassa asioinnin, ajan hallinnan ja arjessa selviytymisen raskaana. Erilaiset kokoamis- ja muokkaamistehtävät voivat olla haastavia.
 • Hahmotusvaikeudet voivat näkyä opinnoissa kuormittumisena, hitautena tai vaikeutena selviytyä annetuista tehtävistä tai toimia itsenäisesti.

Ryhmään ilmoittautuminen

Ryhmä on tarkoitettu noin 15-19-vuotiaille nuorille, joilla on todettu, epäilty tai omakohtainen kokemus hahmotusvaikeuksista. Jos mietit, onko ryhmä sopia sinulle, voit ottaa yhteyttä vertaisohjaaja Taru Rossiin tai jättää yhteydenottopyynnön “haluan lisätietoja” -lomakkeella.

Tarun yhteystiedot:
taru.rossi@nmi.fi
p. 044 493 7628