Vektor

Saamamme tiedon mukaan Vektor-oppimispeli ei ole palaamassa takaisin käyttöön. Sitä ei voi siis ladata sovelluskaupoista eikä tehdä uusia tunnuksia. Peli ei myöskään toimi olemassa olevilla tunnuksilla. Pahoittelemme tilannetta.

Vektor-oppimispeli oli tarkoitettu ensisijaisesti 6-8-vuotiaille lapsille matematiikan perusteiden oppimiseen, mutta se soveltui iästä riippumatta kaikille, joilla oli matematiikan oppimisvaikeuksia ja/tai hahmotusvaikeuksia. Matematiikan harjoittelu alkoi lukukäsitteestä edeten yhteen- ja vähennyslaskuihin kokonaisluvuilla. Haastavimmillaan tehtävissä opeteltiin murto- ja desimaaliluvuilla. Matematiikan oppimisen tukemiseksi pelissä harjoiteltiin myös visuospatiaalista työmuistia, mentaalista rotaatiota, visuospatiaalista konstruktiota ja visuospatiaalista päättelyä. Vektor oli suunniteltu tieteellisen tutkimuksen pohjalta, joten sen toteutuksessa oli otettu huomioon, millainen harjoittelu on tehokasta varhaisessa matematiikan ja visuospatiaalisten taitojen oppimisessa. 

Vektorin sisällöllisestä kehittämisestä vastannut tieteellinen ohjausryhmä:

  • Torkel Klingberg, professor of Cognitive Neuroscience at Karolinska Institutet in Stockholm (projektin johtaja)
  • Brian Butterworth, emeritus professor of cognitive neuropsychology at the Institute of Cognitive Neuroscience at University College London
  • Roi Cohen Kadosh, the Director of Cohen Kadosh Lab, at the Department of Experimental Psychology, University of Oxford
  • Ola Helenius, the Deputy Director at the Swedish National Centre for Mathematics Education, at University of Gothenburg
  • Arthur Kramer, the Director of the Beckman Institute for Advanced Science & Technology and the Swanlund Chair and Professor of Psychology and Neuroscience at the University of Illinois
  • Pekka Räsänen, neuropsykologi, Niilo Mäki Instituutti (HAHKU-hanke)