Hahmotushäiriön herättämät tuntemukset ja ajatukset

Kokemusasiantuntija kuvailee hahmotushäiriön herättämiä tuntemuksia ja ajatuksia. Podcastissa keskustellaan myös siitä, miten vaikeaa ihmisten on ymmärtää hahmotushäiriön mukanaan tuomien haasteiden laajuutta ja syvyyttä.

© Hahku-hanke 2020