Mielikuvat ja hahmottaminen

Kokemusasiantuntija kertoo käyttävänsä mielikuvia erityisesti asioiden ennakoimiseen esimerkiksi reittien suunnittelussa. Lisäksi hän kuvailee mielikuvien muodostamiseen ja kasvojen tunnistamiseen liittyviä haasteita.

© Hahku-hanke 2020