Ajan hahmottamisen vaikeudet

Hahku-hankkeen projektitutkija Suvi Ylönen kertoo, että hahmotusvaikeuksiin voi liittyä myös ajan hahmottamisen haasteita, jotka saattavat ilmetä vaikeuksina oppia kellonaikoja, viikonpäiviä ja kuukausia tai haasteina hahmottaa, kuinka paljon aikaa eri tehtävien tekemiseen kuluu. Vaikeuksia voi olla myös kalenterin käyttämisessä ja sovittuihin tapaamisiin oikeaan aikaan saapumisessa.