Hahmotusvaikeudet ja motorinen suoriutuminen

Hahku-hankkeen projektitutkija Suvi Ylönen kertoo, että motorisia taitoja vaativat tehtävät ja tilanteet voivat olla haasteellisia hahmotusvaikeuksien takia. Vaikeuksia saattaa ilmetä rakentamis-, kokoamis- ja muokkaamistehtävissä, oman kehon hahmottamisessa suhteessa tilaan, liikesarjojen oppimisessa sekä joukkuepallopeleissä muiden pelaajien / pallon suunnan ja nopeuden hahmottamisessa.