Nettisivuilla toimiminen 2

Kokemusasiantuntija kertoo haasteistaan hahmottaa nettisivujen sisältöä. Lisäksi hän kuvailee strategioita, jotka helpottavat sivustoilla navigoimista sekä asioiden ja lomakkeiden löytämistä esimerkiksi verohallinnon sivuilta.

© Hahku-hanke 2020