Millaista kuntoutusta alle kouluikäisille lapsille on saatavilla

Neuropsykologi Pekka Räsänen kertoo, että alle kouluikäisen lapsen kuntoutus sisältää hyvin paljon liikunnallisuutta, erilaisten asioiden rakentamista ja kokoamista sekä tunnistamista ja löytämistä. Hahmottamisen kuntoutuksessa voidaan hyödyntää myös tietokoneelle ohjelmoituja kaksi- ja kolmiulotteisia visuaalisia ympäristöjä.

Millainen merkitys varhaisella kuntoutuksella on

Neuropsykologi Pekka Räsänen kertoo, että alle kouluikäisen lapsen hahmottamisen taidot kehittyvät vahvasti lisäharjoittelun avulla. Hahmottamisen taidot vaikuttavat tarkkaavuuteen, keskittymiskykyyn ja motoristen taitojen kehitykseen, joten varhaisella kuntoutuksella on suuri merkitys lapsen kehityksen ja kasvun polkuun.

Hahmottamisen haasteet ja selviytymiskeinot aikuisena 2

Kokemusasiantuntija Tuula Mattila kertoo haasteistaan hahmottaa valmiita karttoja, matematiikkaa, liikkeitä ryhmäliikunnassa sekä palikkarakennelmien ohjeistuksia. Hän on oppinut kompensoimaan hahmottamisen puutteitaan hyödyntämällä hyvää visuaalista muistiaan, piirtämällä karttoja sekä muokkaamalla isoja kokonaisuuksia ymmärrettävämpään muotoon joko piirtäen tai pilkkoen.

Miten hahmotushäiriöt näkyvät pienillä lapsilla

Kiertävä erityislastentarhanopettaja Sisko Alapuro-Närhi kertoo, että hahmottamisen ongelmat näkyvät pienillä lapsilla esimerkiksi vaatteiden päälle pukemisessa, suuntien hahmottamisessa, kuvakirjojen katselemisessa, palapelien kokoamisessa, pelien sääntöjen ymmärtämisessä ja liikunnassa. Haasteet kuvien, äänien ja liikeratojen hahmottamisessa aiheuttavat ongelmia lukemisen ja kirjoittamisen oppimisessa.

Millaisia haasteita hahmotushäiriöt aiheuttavat kirjoittamiseen tai tietokoneen käyttöön

Neuropsykologi Pekka Räsäsen kertoo, että hahmotushäiriöisellä oppilaalla saattaa olla vaikeuksia muistaa suuntia, minkä takia hän kirjainta kirjoittaessaan ohjaa kynää välillä väärään suuntaan ja tekee siihen ylimääräisiä säkäröitä. Mikäli oppilaan on vaikeaa hahmottaa, missä asiat ovat suhteessa toisiinsa, tuo se haasteita oppia näppäimien ja käyttöjärjestelmän komentojen sijainteja.

Hahmotusvaikeudet ja motorinen suoriutuminen

Hahku-hankkeen projektitutkija Suvi Ylönen kertoo, että motorisia taitoja vaativat tehtävät ja tilanteet voivat olla haasteellisia hahmotusvaikeuksien takia. Vaikeuksia saattaa ilmetä rakentamis-, kokoamis- ja muokkaamistehtävissä, oman kehon hahmottamisessa suhteessa tilaan, liikesarjojen oppimisessa sekä joukkuepallopeleissä muiden pelaajien / pallon suunnan ja nopeuden hahmottamisessa.