Millaisia haasteita hahmotushäiriöt tuovat oppiaineisiin

Neuropsykologi Pekka Räsäsen mukaan jokaisessa kouluaineessa voi olla sellaisia tehtävätilanteita, jotka edellyttävät tila- ja paikkasuhteisiin liittyvää ajattelua. Esimerkiksi karttojen, graafien ja pylväskuvioiden tulkitseminen saattaa tuottaa oppilaalle hankaluuksia, mikäli hänellä on vaikeuksia ymmärtää asioiden tilassa olevia tai visuaalisia suhteita. Matematiikkaan on sisäänrakennettu hahmottamista vaativia tekijöitä, mutta esimerkiksi kertotaulun ulkoa opettelu ei vaadi kovinkaan paljon spatiaalista ajattelua. Toisaalta ainekirjoitus saattaa sisältää ajasta ja paikasta toiseen liikkumista, jolloin sen kirjoittaminen edellyttää hahmottamiseen liittyvien mielikuvien käyttöä.