Numerot ja laskeminen

Hahku-hankkeen projektitutkija Suvi Ylönen kertoo, että hahmotusvaikeuksiselle voi olla vaikeaa hahmottaa arjessa vastaan tulevia peruslaskutoimituksia, numerosarjoja ja numeroiden käyttöä erilaisissa tilanteissa. Esimerkiksi rahan riittävyyden arvioiminen tai laskujen maksaminen voi olla haasteellista.

Hahmotusvaikeudet ja sosiaaliset suhteet

Hahku-hankkeen projektitutkija Suvi Ylönen kertoo, että joillakin hahmotusvaikeuksisilla ilmenee kasvosokeutta ja monimutkaisten sosiaalisten tilanteiden hahmottamisen vaikeutta. Sosiaalisten suhteiden haasteissa on kuitenkin enemmän kyse välillisistä vaikeuksista, jotka voivat olla seurausta siitä, että hahmotusvaikeuksinen ei ole kertonut haasteistaan esimerkiksi junan vaihtamisen tai suunnistamisen suhteen.