Tapausesimerkki tilan hahmottamisen ja liikkumisen haasteista koulussa

Näönkäytön asiantuntija Piia Puolanen kertoo tapausesimerkin siitä, miten hahmottamisen haasteet voivat ilmetä erikoisina reitinvalintoina koulun arjessa. Neuropsykologisen kuntoutuksen sekä opettajan ja avustajan antaman tuen myötä oppilaan arkea voidaan kuitenkin helpottaa.