Ovatko hahmottamisen haasteet erilaisia eri-ikäisillä

Neuropsykologi Pekka Räsänen kertoo, että hahmottamisen haasteet tulevat pienemmillä lapsilla esille arjessa, kun opetellaan solmimaan kengännauhoja, napittamaan paitaa ja toimimaan entistä itsenäisemmin asioiden hahmottamista hyödyntäen. Päiväkodissa haasteita tuovat muun muassa lapsijoukon liikkeiden hahmottaminen ja saksien käyttäminen askartelutilanteissa. Koulussa vaikeuksia voivat tuottaa esimerkiksi lukujärjestelmän ymmärtäminen, kirjoittaminen ja piirtäminen. Ammatillisen erityisopettajan Päivi Pietiläisen mukaan hahmottamisen haasteet eivät tule kuntoutuksen ja haasteiden kompensoimisen takia myöhemmin niin selkeästi esille kuin pienenä lapsena, mutta opiskelujen ja työelämän lisääntyvien vaatimusten myötä ne voivat näyttäytyä eri tavalla.

Tapausesimerkki kuvien hahmottamisen haasteista

Näönkäytön asiantuntija Marja Lehmuskoski kertoo tapausesimerkin oppilaasta, jonka kuvien hahmottamisen vaikeudet tunnistettiin kolmannella luokalla. Pulmiensa takia oppilaalla oli suuria haasteita selviytyä kuviin pohjautuvista tehtävistä eri oppiaineissa, vaikka hänen kykynsä muilta osin olisivatkin riittäneet niiden tekemiseen. Tällaisissa tapauksissa tehtävien ratkaiseminen edellyttää sitä, että kuvat sanallistetaan oppilaalle.

Tapausesimerkki karttojen ja kuvien hahmottamisen haasteista

Näönkäytön asiantuntija Marja Lehmuskoski kertoo tapausesimerkin oppilaasta, joka ei saanut kartoista selvää muuten kuin värien perusteella päättelemällä. Oppilas pystyi tekemään karttatehtäviä soveltavalla tavalla hyvää muistiaan ja sanoittamista hyödyntämällä. Kuvien hahmottamisen vaikeudet ilmenivät muun muassa siten, että oppilaan oli mahdotonta hahmottaa ja nimetä mustavalkoisesta ääriviivakuvasta rumpupatteriston eri osia. Rumpuja konkreettisesti tutkimalla ja sanoittamalla se kuitenkin onnistui.

Millaisia haasteita hahmotushäiriöt tuovat oppiaineisiin

Neuropsykologi Pekka Räsäsen mukaan jokaisessa kouluaineessa voi olla sellaisia tehtävätilanteita, jotka edellyttävät tila- ja paikkasuhteisiin liittyvää ajattelua. Esimerkiksi karttojen, graafien ja pylväskuvioiden tulkitseminen saattaa tuottaa oppilaalle hankaluuksia, mikäli hänellä on vaikeuksia ymmärtää asioiden tilassa olevia tai visuaalisia suhteita. Matematiikkaan on sisäänrakennettu hahmottamista vaativia tekijöitä, mutta esimerkiksi kertotaulun ulkoa opettelu ei vaadi kovinkaan paljon spatiaalista ajattelua. Toisaalta ainekirjoitus saattaa sisältää ajasta ja paikasta toiseen liikkumista, jolloin sen kirjoittaminen edellyttää hahmottamiseen liittyvien mielikuvien käyttöä.

Millaisia haasteita hahmotushäiriöt aiheuttavat kirjoittamiseen tai tietokoneen käyttöön

Neuropsykologi Pekka Räsäsen kertoo, että hahmotushäiriöisellä oppilaalla saattaa olla vaikeuksia muistaa suuntia, minkä takia hän kirjainta kirjoittaessaan ohjaa kynää välillä väärään suuntaan ja tekee siihen ylimääräisiä säkäröitä. Mikäli oppilaan on vaikeaa hahmottaa, missä asiat ovat suhteessa toisiinsa, tuo se haasteita oppia näppäimien ja käyttöjärjestelmän komentojen sijainteja.